SZKOŁA 2020/2021

OGŁOSZENIA

Pliki do pobrania

SAMORZĄD

RODO

RADA RODZICÓW

Wolontariat SP3

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start


CZYTAJ WIĘCEJ >> BROSZURA I LIST WKO DO RODZICÓW 

PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W TRZCIANCE (AKTUALIZACJA 17.05.2021 R.)  


 

  

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r.w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

CZYTAJ DALEJ >>REKRUTACJA UZUPENIAJĄCA

Na podstawie art. 157 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378 z późn. zmianami) oraz zgodnie z Zarządzeniem
Nr 27/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Trzcianka, na rok szkolny 2021/2022 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance informuje, iż termin postępowania uzupełniającego do klas pierwszych potrwa od 06.04.2021 do 16.04.2021 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów – dostępne do pobrania w zakładce ogłoszenia   i przesłanie ich na maila szkoły sp3trzcianka@wp.pl.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  - WYNIKI . ZAOBACZ >>Szanowni Rodzice!

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.1 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm., oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 27/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. a także w związku z podaną do publicznej wiadomości listą uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do I klasy, przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia czyli potwierdzenia woli rodziców tych dzieci -dostępne  do pobrania  poniżej oraz przesłanie na adres sp3trzcianka@wp.pl do dnia 29.03.2021r.  POBIERZ  PLIK  Pobierz plik >>Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2021/2022  Pobierz

Lista uczniów przyjętych do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2021/2022 POBIERZ PLIK >>


 


 

 

Procedury zachowania środków bezpieczeństwa w zakresie przyjmowania książek, podręczników oraz innych materiałów w czasie epidemii w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance

 • Bibliotekarz przebywa w bibliotece w maseczce i rękawiczkach, nosi osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.
 • Obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (minimum 1,5 metra)
 • W bibliotece mogą przebywać maksymalnie 2 osoby i bibliotekarz.
 • Ustawiona jest przesłona ochronna w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem.
 • Biblioteka w czasie epidemii czynna jest we wtorki i w czwartki od godziny 9.00 do godziny 11.00. W celu rozliczenia się z podręczników obowiązuje harmonogram.
 • Uczniowie/rodzice nie mają dostępu do półek.
 • Obowiązuje przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach.

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych

 przez nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej

 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne, również czasopisma.
 2. Po przyjęciu książek od użytkownika bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki zostają odłożone na blat przez bibliotekarza. Odizolowane egzemplarze bibliotekarz oznacza datą zwrotu i wyłącza z wypożyczenia na dwa dni;  po tym okresie włącza do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

Organizacja pracy biblioteki szkolnej

 • Wychowawca klasy powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 • Adres e-mail nauczyciela biblioteki w celu kierowania pytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń: aldonal@trzcianka.onmicrosoft.com
 • Wychowawca przypomina uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów.

Zasady zwrotu: zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia)

 • Za zniszczony lub zgubiony podręcznik, rodzice odkupują nowy. Rodzice klas ósmych dokonują wpłaty za zagubiony lub zniszczony podręcznik u nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej.
 • Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalonym terminie – według harmonogramu (w celu uniknięcia grupowania się osób).
 • Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.
 • Z książek w pierwszej kolejności będą rozliczani uczniowie klas ósmych zmieniający szkołę.
 • Osoby dokonujące zwrotu książek i podręczników muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania zbiorów:

- podręczniki zapakowane w reklamówkach, należy opisać na zewnątrz: imię i nazwisko ucznia, klasę. Książki przynoszone są do biblioteki, przynoszący ( uczeń bądź rodzic) przelicza w obecności bibliotekarza przyniesiony komplet podręczników oraz wspólnie z bibliotekarzem dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników i na tej podstawie bibliotekarz odnotowuje na liście danej klasy zwrot  podręczników przez danego ucznia.  W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza. Harmonogram zwrotu podręczników (w celu uniknięcia skupisk) zostanie podany wychowawcom klas, którzy przekażą go rodzicom oraz uczniom.

Uczniowie rozliczający się z zaległych książek, przynoszą je również zapakowane w reklamówkach.

 Uczniowie mogą  wypożyczyć książkę w bibliotece :

- na podstawie pisemnego zamówienia złożonego w skrzynce umieszczonej na drzwiach biblioteki

- na podstawie zamówienia złożonego drogą elektroniczną na adres e-mail bibliotekarza: aldonal@trzcianka.onmicrosoft.com

- książki do odbioru przygotowuje bibliotekarz, a przed przekazaniem ich uczniowi, pakuje je do torby foliowej, zwrócone książki są odkładane w bezpieczne miejsce na okres 48 godzin (2 dni)

Proszę o rozliczenie się z zaległych książek oraz o zwrot podręczników.

             

Harmonogram przyjmowania podręczników od           klas I- VIII      

Piątek- 19.06.20.

 • 8.00 – 9.00 – klasa VIII a
 • 9.00 – 10.00 – klasa VIII b
 • 10.00 – 11.00 – klasa VIII c
 • 11.00 - 12.00 – klasa I c, II d, III d
 • 12.00 – 13.00 – klasa IV b, V f, VI f
 • 13.00 - 14.00 – VII f, VIII d

         Poniedziałek – 22.06.20.

 • 8.00 – 9.00 – klasa I a
 • 9.00 – 10.00 – klasa I b
 • 10.00 – 11.00 – klasa II a
 • 11.00 – 12.00 – klasa II b
 • 12.00 – 13.00 – klasa II c
 • 13.00– 14.00 klasa VII d

        Wtorek – 23.06.20.

 • 8.00 – 9.00 – klasa III a
 • 9.00 – 10.00 – klasa III b
 • 10.00 – 11.00 – klasa III c
 • 11.00 – 12.00 – klasa IV a
 • 12.00 – 13.00 – klasa V a
 • 13.00 – 14.00 – klasa VII b

Środa – 24.06.20.

 • 8.00 – 9.00 – klasa V b
 • 9.00 – 10.00 – klasa V c
 • 10.00 - 11.00 – klasa V d
 • 11.00 – 12.00 – klasa V e
 • 12.00 – 13.00 – klasa VI a
 • 13.00 – 14.00 – klasa VII c

    Czwartek – 25.06.20.

 • 8.00 – 9.00 – klasa VI b
 • 9.00 – 10.00 – klasa VI c
 • 10.00 – 11.00 – klasa VI d
 • 11.00 – 12.00 – klasa VI e
 • 12.00 – 13.00 – klasa VII a
 • 13.00 – 14.00 – klasa VII e

                       

                Bibliotekarz Szkoły Podstawowej Nr 3

                                       W Trzciance          

BIP

Wyniki konkursów

NASZE FILMY

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szukaj

Udział w projektach

CYFROWA SZKOŁA

ŚWIETLICA

Dla nauczyciela