Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole - aktualizacja 11.10.2020

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,

Od najbliższego poniedziałku 12 października br. wprowadzamy następujące zmiany w procedurach bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią:

1. Uczniowie i nauczyciele w czasie międzylekcyjnym w częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, klatki schodowe, szatnie, hol szkoły, toalety, blok sportowy oraz boisko szkolne proszeni są o zasłanianie UST i NOSA (maseczka lub przyłbica). Zakładanie maseczek nie obowiązuje podczas przebywania w salach lekcyjnych . Uczniowie przynoszą własne maseczki.

2. Rodzice uczniów proszeni są NIE WCHODZIĆ do budynku szkoły. Rano podprowadzają uczniów pod wejście, natomiast w celu odebrania dziecka ze szkoły, zgłaszają ten fakt telefonicznie w SEKRETARIACIE SZKOŁY tel. 67 216 21 32 lub pracownikom szkoły przy wejściu głównym.

Ponadto przypominamy, że uczniowie z jakimikolwiek objawami choroby (kaszel, katar, gorączka itp.) mają POZOSTAWAĆ W DOMU. 


Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły

Anna Maria Wyrzykowska

Spotkanie z policjantami

15 września br. uczniowie Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych 1-3 oraz 4-8 uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji, pracującymi na co dzień w Komisariacie Policji w Trzciance.  Spotkanie odbyło się w ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły. 15 września br. uczniowie Zespołów Edukacyjno-Terapeutycznych 1-3 oraz 4-8 uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji, pracującymi na co dzień w Komisariacie Policji w Trzciance. 


Spotkanie odbyło się w ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z Policjantami o bezpiecznym zachowaniu podczas drogi do szkoły. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się oraz prezentowały prawidłowy sposób przechodzenia przez ulicę.Największą atrakcją okazał się samochód policyjny, który zaparkował na terenie naszej szkoły. Uczniowie mieli okazję wsiąść i obejrzeć radiowóz. Dużo radości wzbudziło włączanie sygnałów alarmowych.Bardzo dziękujemy Przedstawicielom Komisariatu Policji w Trzciance, za fachowe przeprowadzenie zajęć, które przyczyniło się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród uczniów oraz mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na ich zachowanie w szkole oraz poza nią.

BIP

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szukaj

Udział w projektach

CYFROWA SZKOŁA

ŚWIETLICA

Dla nauczyciela