Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole - aktualizacja 11.10.2020

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,

Od najbliższego poniedziałku 12 października br. wprowadzamy następujące zmiany w procedurach bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią:

1. Uczniowie i nauczyciele w czasie międzylekcyjnym w częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, klatki schodowe, szatnie, hol szkoły, toalety, blok sportowy oraz boisko szkolne proszeni są o zasłanianie UST i NOSA (maseczka lub przyłbica). Zakładanie maseczek nie obowiązuje podczas przebywania w salach lekcyjnych . Uczniowie przynoszą własne maseczki.

2. Rodzice uczniów proszeni są NIE WCHODZIĆ do budynku szkoły. Rano podprowadzają uczniów pod wejście, natomiast w celu odebrania dziecka ze szkoły, zgłaszają ten fakt telefonicznie w SEKRETARIACIE SZKOŁY tel. 67 216 21 32 lub pracownikom szkoły przy wejściu głównym.

Ponadto przypominamy, że uczniowie z jakimikolwiek objawami choroby (kaszel, katar, gorączka itp.) mają POZOSTAWAĆ W DOMU. 


Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły

Anna Maria Wyrzykowska

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja” – moduł I „Kreatywność”

We wrześniu klasa II a przystąpiła do realizacji projektu „Emocja”, którego celem jest wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży.


W tym celu w klasie powstał „Kącik emocji”, gdzie uczniowie mają możliwość dzielenia się swoimi emocjami oraz oznaczania ich na specjalnie stworzonym Emocjometrze. Dzieci włączyły się również w obchody Dnia Kropki, podczas którego dzieliły się z kolegami swoimi pasjami i talentami. W tym dniu projektowały także swoje kropki oraz oglądały je w 3D za pomocą aplikacji Quiver. Efektem tych działań było stworzenie wspólnego plakatu pt. „Jestem mistrzem w…”, który zawisł w naszej klasie po to, by codziennie przypominać o talentach, jakie każdy z nich posiada i powinien rozwijać. Kolejnym ważnym wydarzeniem w projekcie był Międzynarodowy Tydzień Niesłyszących, podczas którego dzieci na kartach pracy odkodowały hasło PJM (Polski Język Migowy).

Temat języka migowego, niepełnosprawności i empatii został zwieńczony przez naukę podstawowych zwrotów w języku migowym. Dzieci z zaangażowaniem ćwiczyły pokazywanie słów: dzień dobry, dziękuję, proszę, przepraszam. Tym zadaniem zakończyła się realizacja pierwszego modułu projektu.

BIP

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szukaj

Udział w projektach

CYFROWA SZKOŁA

ŚWIETLICA

Dla nauczyciela