Procedury bezpiecznego pobytu dziecka w szkole - aktualizacja 11.10.2020

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele,

Od najbliższego poniedziałku 12 października br. wprowadzamy następujące zmiany w procedurach bezpieczeństwa w związku z trwającą pandemią:

1. Uczniowie i nauczyciele w czasie międzylekcyjnym w częściach wspólnych szkoły tj. korytarze, klatki schodowe, szatnie, hol szkoły, toalety, blok sportowy oraz boisko szkolne proszeni są o zasłanianie UST i NOSA (maseczka lub przyłbica). Zakładanie maseczek nie obowiązuje podczas przebywania w salach lekcyjnych . Uczniowie przynoszą własne maseczki.

2. Rodzice uczniów proszeni są NIE WCHODZIĆ do budynku szkoły. Rano podprowadzają uczniów pod wejście, natomiast w celu odebrania dziecka ze szkoły, zgłaszają ten fakt telefonicznie w SEKRETARIACIE SZKOŁY tel. 67 216 21 32 lub pracownikom szkoły przy wejściu głównym.

Ponadto przypominamy, że uczniowie z jakimikolwiek objawami choroby (kaszel, katar, gorączka itp.) mają POZOSTAWAĆ W DOMU. 


Z poważaniem 

Dyrektor Szkoły

Anna Maria Wyrzykowska

KINO ZA ROGIEM

W dniu 6 października 2020 r. w naszej szkole uroczyście otwarto „Kino za Rogiem”, które powstało w ramach projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Kino jest integralną częścią Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

  Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali: Dorota Kinal - dyrektor Departamentu Edukacji  i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Wojciech Jaworski -  Burmistrz Trzcianki, Grzegorz Bogacz - dyrektor CDN w Pile, Anna Maria Wyrzykowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance.

Oprócz ww. wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dominika Wiśniewska – zastępca Burmistrza Trzcianki, Marcin Walkowiak – przewodniczący Komisji Społecznej RM, Stefan Kamiński - przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Grzegorz Molewski – Prezes Zarządu Spółki „Kino za Rogiem”, Tomasz Telesiński – Sekretarz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, prof. UAM dr hab. Wojciech Otto, dyrektor instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.

Miło nam również było gościć pana Janusza Zaorskiego – reżysera filmowego, który w sposób fascynujący opowiadał o swojej drodze reżyserskiej. Spotkanie autorskie z p. Januszem Zaorskim poprowadził p. Jerzy Hippman, animator „Kina za Rogiem”. Po południu miała miejsce pierwsza projekcja filmowa. Widzowie obejrzeli film z roku 1989 pt. „Piłkarski poker” wyreżyserowany przez p. Janusza Zaorskiego.

Cieszymy się, że w naszej szkole powstało takie niezwykłe kino. Będą mogli z niego korzystać zarówno uczniowie z naszej gminy, jak i społeczność lokalna.  

BIP

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szukaj

Udział w projektach

CYFROWA SZKOŁA

ŚWIETLICA

Dla nauczyciela