SZKOŁA 2020/2021

OGŁOSZENIA

Pliki do pobrania

SAMORZĄD

RODO

RADA RODZICÓW

Wolontariat SP3

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start


CZYTAJ WIĘCEJ >> BROSZURA I LIST WKO DO RODZICÓW 

PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W TRZCIANCE (AKTUALIZACJA 17.05.2021 R.)  


 

  

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r.w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

CZYTAJ DALEJ >>REKRUTACJA UZUPENIAJĄCA

Na podstawie art. 157 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378 z późn. zmianami) oraz zgodnie z Zarządzeniem
Nr 27/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Trzcianka, na rok szkolny 2021/2022 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance informuje, iż termin postępowania uzupełniającego do klas pierwszych potrwa od 06.04.2021 do 16.04.2021 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów – dostępne do pobrania w zakładce ogłoszenia   i przesłanie ich na maila szkoły sp3trzcianka@wp.pl.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  - WYNIKI . ZAOBACZ >>Szanowni Rodzice!

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.1 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm., oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 27/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. a także w związku z podaną do publicznej wiadomości listą uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do I klasy, przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia czyli potwierdzenia woli rodziców tych dzieci -dostępne  do pobrania  poniżej oraz przesłanie na adres sp3trzcianka@wp.pl do dnia 29.03.2021r.  POBIERZ  PLIK  Pobierz plik >>Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2021/2022  Pobierz

Lista uczniów przyjętych do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2021/2022 POBIERZ PLIK >>


 


 

 

KINO ZA ROGIEM

W dniu 6 października 2020 r. w naszej szkole uroczyście otwarto „Kino za Rogiem”, które powstało w ramach projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Kino jest integralną częścią Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.

  Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali: Dorota Kinal - dyrektor Departamentu Edukacji  i Nauki Urzędu Marszałkowskiego, Krzysztof Wojciech Jaworski -  Burmistrz Trzcianki, Grzegorz Bogacz - dyrektor CDN w Pile, Anna Maria Wyrzykowska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance.

Oprócz ww. wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dominika Wiśniewska – zastępca Burmistrza Trzcianki, Marcin Walkowiak – przewodniczący Komisji Społecznej RM, Stefan Kamiński - przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Grzegorz Molewski – Prezes Zarządu Spółki „Kino za Rogiem”, Tomasz Telesiński – Sekretarz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, prof. UAM dr hab. Wojciech Otto, dyrektor instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM.

Miło nam również było gościć pana Janusza Zaorskiego – reżysera filmowego, który w sposób fascynujący opowiadał o swojej drodze reżyserskiej. Spotkanie autorskie z p. Januszem Zaorskim poprowadził p. Jerzy Hippman, animator „Kina za Rogiem”. Po południu miała miejsce pierwsza projekcja filmowa. Widzowie obejrzeli film z roku 1989 pt. „Piłkarski poker” wyreżyserowany przez p. Janusza Zaorskiego.

Cieszymy się, że w naszej szkole powstało takie niezwykłe kino. Będą mogli z niego korzystać zarówno uczniowie z naszej gminy, jak i społeczność lokalna.  

BIP

Wyniki konkursów

NASZE FILMY

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szukaj

Udział w projektach

CYFROWA SZKOŁA

ŚWIETLICA

Dla nauczyciela