Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów

OGŁOSZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance

z dnia 4 listopada 2020 r.

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) oraz § 24a Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( z późn. zmianami) w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance, w okresie od 5 listopada  2020 r. do 4 grudnia 2020r., zawieszam bezpośrednią obsługę interesantów.

Jednocześnie informuję, iż interesanci mają możliwość kontaktu z pracownikami szkoły za pomocą telefonu, elektronicznej skrzynki podawczej oraz poczty elektronicznej.

Numer telefonu: +48 67 2162132

Adresy poczty elektronicznej:

dyrektor: dyrektorsp3@gmail.com

wicedyrektor: przemyslawp@trzcianka.onmicrosoft.com

wicedyrektor: aleksandras@trzcianka.onmicrosoft.com

sekretariat: sp3trzcianka@wp.pl

główna księgowa: barbaraw@trzcianka.onmicrosoft.com

samodzielny referent ds. kadr: katarzynaw@trzcianka.onmicrosoft.com

psycholog: roksanas@trzcianka.onmicrosoft.com

pedagog: ewah@trzcianka.onmicrosoft.com

                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                                              Anna Maria Wyrzykowska

Aby zdrowym być trzeba umieć żyć

W dniu 15.10. 2020 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty ,, Aby zdrowym być trzeba umieć żyć - warzywno-owocowy zawrót głowy” zorganizowane przez Marię Kwaśniewicz-Żak we współpracy z nauczycielami uczącymi w klasach I - VIII z niepełnosprawnością intelektualną oraz I- VI ZET. Uczniowie mieli zadania na swoich poziomach i w swoich klasach. Nie zabrakło filmów o zdrowym odżywianiu, bajek o warzywach i owocach, zabaw ruchowych, śpiewów, zgadywanek, a także twórczej zabawy z warzywami i owocami: odbitek warzyw, [ kapusta...] ziemniaczanych stworków, a nawet owocowych sałatek. Bawiliśmy się oddzielnie w swoich klasach z nauczycielami, ale przyświecał jeden cel: zdrowe odżywianie i wspólna zabawa.

BIP

Wyniki konkursów

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szukaj

Udział w projektach

CYFROWA SZKOŁA

ŚWIETLICA

Dla nauczyciela