SZKOŁA 2020/2021

OGŁOSZENIA

Pliki do pobrania

SAMORZĄD

RODO

RADA RODZICÓW

Wolontariat SP3

18 stycznia 2021 r. klasy  I - III wracają do szkoły !

Od 18 stycznia 2021 r. świetlica będzie otwarta od 6.30 do 16.30.

CZYTAJ >>

Realizacja projektu „Emocja” – moduł II „Wyobraźnia”.


Zgodnie z planem, klasa 2a zakończyła realizację drugiego modułu projektu „Emocja”. Został on zrealizowany zarówno stacjonarnie jak i online. Celem podjętych działań było pobudzenie wyobraźni twórczej, współdziałanie w grupie oraz uświadomienie faktu, że wyobraźnię można traktować jako możliwość do osiągania celów.

 

Uczniowie omawiali swoje samopoczucie oraz uczucia towarzyszące poszczególnym zadaniom. Wprowadzeniem w temat było „Magiczne pudełko”, a zadaniem uczniów- odgadnięcie, co się w nim znajduje. Mieli okazję porozmawiać na temat opowiadania „Żółty balonik”, dzięki któremu wczuwając się w rolę bohaterów opowiadania, przybliżyli sobie pojęcie empatii oraz wyobraźni. Natomiast elementem wzbudzającym duże zainteresowanie było przeprowadzenie eksperymentu z użyciem balona – pokazanie zjawiska elektrostatycznego. Następnie każde dziecko odkodowało obrazek oraz stworzyło balonik według własnego projektu. Podczas relaksacyjnych zajęć ruchowych, używając wyobraźni, udali się w „Lot balonem” oraz wykonali taniec wyobraźni. Owa relaksacja dała impuls do dalszych rozważań na temat osobistych odczuć i wyobrażeń. Z kolei film „Czarownica na miotle” doprowadził do zastanowienia się nad wartościami takimi jak przyjaźń, współpraca, tolerancja, chęć dzielenia się oraz zrozumienie i wyrozumiałość dla innych. Dzięki aplikacji Quiver, znowu można było podziwiać swoją twórczość plastyczną w trójwymiarze, a moduł zakończył się klasowym konkursem na „Portret wyobraźni”.

BIP

Wyniki konkursów

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szukaj

Udział w projektach

CYFROWA SZKOŁA

ŚWIETLICA

Dla nauczyciela