SZKOŁA 2020/2021

OGŁOSZENIA

Pliki do pobrania

SAMORZĄD

RODO

RADA RODZICÓW

Wolontariat SP3

CZYTAJ WIĘCEJ >> BROSZURA I LIST WKO DO RODZICÓW 

PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W TRZCIANCE (AKTUALIZACJA 17.05.2021 R.)  


 

 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r.w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

CZYTAJ DALEJ >>REKRUTACJA UZUPENIAJĄCA

Na podstawie art. 157 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378 z późn. zmianami) oraz zgodnie z Zarządzeniem
Nr 27/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Trzcianka, na rok szkolny 2021/2022 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance informuje, iż termin postępowania uzupełniającego do klas pierwszych potrwa od 06.04.2021 do 16.04.2021 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów – dostępne do pobrania w zakładce ogłoszenia   i przesłanie ich na maila szkoły sp3trzcianka@wp.pl.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  - WYNIKI . ZAOBACZ >>Szanowni Rodzice!

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.1 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm., oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 27/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. a także w związku z podaną do publicznej wiadomości listą uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do I klasy, przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia czyli potwierdzenia woli rodziców tych dzieci -dostępne  do pobrania  poniżej oraz przesłanie na adres sp3trzcianka@wp.pl do dnia 29.03.2021r.  POBIERZ  PLIK  Pobierz plik >>Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2021/2022  Pobierz

Lista uczniów przyjętych do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2021/2022 POBIERZ PLIK >>


 


 

 

Sesja Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka


W środę, 9 czerwca br., w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki odbyła się sesja Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Do trzcianeckiego Ratusza przybyli uczniowie na co dzień uczęszczający do szkół podstawowych z terenu gminy Trzcianka.

Tematem spotkania była trzcianecka infrastruktura sportowa – inwestycje, rozwój i perspektywy na przyszłość.

 

Obrady otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki – Robert Matkowski. Po przedstawieniu porządku obrad oraz złożeniu ślubowania przez młodych radnych, przystąpiono do wyboru przewodniczącego. Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono trzy kandydatury: Inez Malińska ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzciance, Piotr Malinowski ze Szkoły Podstawowej w Siedlisku oraz Wiktor Młynarczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance. Ostatecznie najwięcej głosów za otrzymała Inez Malińska, która przejęła dalsze prowadzenie sesji.

W kolejnym punkcie, prezentację na temat inwestycji sportowych i rekreacyjnych w gminie Trzcianka przedstawił burmistrz Trzcianki Krzysztof W. Jaworski. Na jej zakończenie, włodarz zadał pytanie o priorytety – czy powinno stawiać się na rozwój potencjału turystycznego, budowę krytej pływalni, inwestycje w rozwój bazy sportowej, czy budowę dróg dla rowerów.

Po długiej debacie i przedstawieniu pomysłów przez młodych radnych, przystąpiono do głosowania nad trzema inwestycjami: budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance, budowa czerech kilometrów ścieżki rowerowej w dowolnym kierunku na terenie gminy Trzcianka, a także atrakcje przy jeziorze Logo w Trzciance. Najwięcej, bo aż pięć głosów za otrzymała budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance.

Po zakończeniu sesji, młodzi radni mieli również okazję udzielić wypowiedzi dla telewizji Asta oraz TVL Trzcianka.

BIP

Wyniki konkursów

NASZE FILMY

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szukaj

Udział w projektach

CYFROWA SZKOŁA

ŚWIETLICA

Dla nauczyciela