Pedagog

 

 GODZINY PRACY 2021/2022

PONIEDZIAŁEK


WTOREK


ŚRODA


CZWARTEK


PIĄTEK

 9.00-15.30

9.00- 12.30

9.00-12.40

 9.00-14.30

9.00- 9.50

10.40- 12.40

 

O czym możesz porozmawiać z pedagogiem ? Telefony zaufania
Do pedagoga może przyjść każdy uczeń, który ma jakiś kłopot i nie
potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.
Pedagog oferuje zrozumienie, dyskrecję, pomoc osobą, które przeżywają:

KRYZYS SYTUACYJNY:
* utratę bliskiej osoby
* zawód miłosny
* są ofiarą przestępstwa

KRYZYSY PSYCHOSPOŁECZNE:
* uczniowie z problemami zdrowotnymi
* osoby, którym dokucza samotność
* brak zrozumienia w szkole, w domu, w grupie koleżeńskiej
* konflikty w relacji nauczyciel-uczeń
* kłopoty materialne
* trudności w nauce
* trudności związane z okresem dojrzewania

KRYZYSY RODZINNE:
* nieporozumienia z rodzicami
* przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, seksualna)
* rozwód rodziców
* alkoholizm i inne uzależnienia

Pedagog jest w szkole po to, aby udzielać wsparcia emocjonalnego
i pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują. Jest to osoba, 
która zapewnia w szkole bezpieczeństwo, poradnictwo, 
dyskrecję i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Trzcianka, ul. 27 Stycznia 42
tel. 216 31 13

Niebieska Linia 
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
0 800 120 002 (połączenie bezpłatne)
czynny: sob., niedz. godz. 10-16.
0 801 120 002 (całkowity koszt połączenia - 35 gr)
czynny: pn.-pt. godz. 10-22, w niedziele i święta 10-16)

Telefon zaufania dla rodziców, których dzieci piją alkohol 
0 801 140 068 (całkowity koszt połączenia - 35 gr)
czynny w godz. 16-21

Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym
tel. 0 801 199 990 (całkowity koszt połączenia - 35 gr)

Stowarzyszenie KARAN - pomoc w problemach związanych 
z narkotykami
0 800 120 289 (połączenie bezpłatne)
czynny w godz. 10-17

Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki - Narkomania
0 801 199 990 (całkowity koszt połączenia - 35 gr)
czynny w godz. 16-21

Telefon zaufania
tel. 988
Policja
997
Straż pożarna
998
Pogotowie ratunkowe
999