OGŁOSZENIA

Pliki do pobrania

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 
TERMINY SPOTKAŃ 
 
TEMATYKA
 7 września 2020 r.
Zebranie organizacyjne 
 9 listopada 2020 r. 
Zebranie z Rodzicami 
 14 grudnia 2020 r. 
Zebranie informacyjne - powiadomienie o ocenach niedostatecznych 
 8 lutego 2021  r.

Wywiadówka 

 22 marca 2021 r. 

Zebranie z Rodzicami 

17 maja 2021 r.      
Zebranie informacyjne - powiadomienie o ocenach niedostatecznych