SPOTKANIA Z RODZICAMI

 
TERMINY SPOTKAŃ 
 
TEMATYKA
 13 września 2021r
Zebranie organizacyjne 
8 listopada 2021r.   
Zebranie z Rodzicami 
13 grudnia 2021r.  
Zebranie informacyjne - powiadomienie o ocenach niedostatecznych 
 7 lutego 2022r. 

Wywiadówka 

28 marca 2022r.   

Zebranie z Rodzicami 

   16 maja 2022r.     
Zebranie informacyjne - powiadomienie o ocenach niedostatecznych