OGŁOSZENIA

Pliki do pobrania

SPOTKANIA Z RODZICAMI

 
TERMINY SPOTKAŃ 
 
TEMATYKA
 10 września 2018 r.
Zebranie organizacyjne 
 5 listopada 2018 r. 
Zebranie z Rodzicami 
 10 grudnia 2018 r. 
Zebranie informacyjne - powiadomienie o ocenach niedostatecznych 
 28 stycznia 2019 r.

Wywiadówka 

 25 marca 2019 r. 

Zebranie z Rodzicami 

13 maja 2019  r.      
Zebranie informacyjne - powiadomienie o ocenach niedostatecznych