Historia

   W 1953 roku powstało Państwowe Liceum Pedagogiczne, które umieszczono w gmachu przy placu Sienkiewicza. Szkoła podstawowa zajmowała wówczas parter budynku. Od tego roku zaczęła pełnić funkcję szkoły ćwiczeń dla powstałego PLP. Pierwszym dyrektorem liceum był pan Dojas z Wągrowca, a obowiązki kierownicze szkoły ćwiczeń pełniła nauczycielka pani Izabela Grunt. 

     W roku 1954 obowiązki dyrektora liceum objął pan Edmund Zachaś, zaś kierownikiem szkoły ćwiczeń została pani Zofia Szymczak - Mleczek. Dużo inicjatywy w organizacji szkoły wykazali nauczyciele: pani Adela Barwińska p. Izabela Grunt, p. Maria Dankowska p. Genowefa Piątek, p. Halina Piątkowska - Szarkiewicz i p. Zofia Szymczak Mleczek. Szkoła liczyła wówczas 243 uczniów. W 1959 roku obowiązki kierownicze przejął pan Tadeusz Wolak, który zarządzał szkołą przez 13 lat.
Kiedy w Trzciance powstała Szkoła Tysiąclecia, w 1961 roku na terenie miasta przeprowadzono rejonizację i szkole nadano nr 3. Na pieczątce szkoły pojawiła się nazwa: Szkoła Podstawowa nr 3 (Szkoła Ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym)  w Trzciance. Szkołę nadal nazywano potocznie ćwiczeniówką.

     W 1972 roku decyzją wydziału oświaty w Trzciance Szkołę Podstawową nr 3 przeniesiono do budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Funkcję dyrektora szkoły powierzono panu Ryszardowi Białczakowi. Szkoła liczyła wówczas 264 uczniów. Zespół nauczycielski tworzyło 8 nauczycieli: p. Emilia Popielas (klasy I), p. Halina Danilewicz (klasy II), p. Danuta Maskiewicz (klasy III), p. Eugenia Nowak (klasy IV), p. Renata Mosiewicz (klasy V), p. Zofia Mleczek (klasy VI), p. Helena Gajowa (klasy VII) i p. Jadwiga Woźniak (klasy VIII).

     Rok 1974 przyniósł znowu zmiany na stanowisku dyrektora szkoły, została nim pani Irena Woźniak. Pani Irenie przypadł w udziale najtrudniejszy okres w dziejach szkoły - budowa szkoły, gromadzenie sprzętu i pomocy naukowych.

     Nadszedł upragniony dzień - 21 sierpnia 1975 r. - wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1975/76 w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance i przekazanie szkole do użytku nowego budynku przy ul. Broniewskiego 2. Nareszcie jesteśmy w swoim własnym domu ! Naukę w nowo otwartej szkole rozpoczęło 565 uczniów. Zatrudniono 24 nauczycieli i 14 pracowników obsługi. Dyrektorem szkoły został Witold Gadomski, a wicedyrektorami p. Teresa Kotiuszko i p. Zofia Mleczek.

     W latach 1976 - 1991 funkcje dyrektora szkoły piastowała p. Danuta Hrynciów. Od 1992 - 2002 roku dyrektorem szkoły była p. Teresa Kotiuszko. W latach 2002-2010 funkcję tą sprawowała Pani Maria Doczekała. Obecnie dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 jest Pani Anna Maria Wyrzykowska.