RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZY  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TRZCIANCE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

PRZEDSTAWICIELE:

Przewodnicząca:  

Zastępca przewodniczącego: 

Skarbnik: 

Protokolant –