OGŁOSZENIA

Pliki do pobrania

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2020/2021

2 listopada 2020 r.*
23-31 grudnia 2020 r. - Zimowa przerwa świąteczna
 
4-17 stycznia 2021 r. - Ferie zimowe
1-6 kwietnia 2021 r. - Wiosenna przerwa świąteczna
25-26-27 maja 2021 r. - Egzamin ósmoklasisty
4 czerwca 2021 r.*
24 czerwca 2021 r.*
25 czerwca 2021 r. - Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 
* dni wolne ustalone w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę
 
W związku ze zmianą terminu ferii zimowych dni wolne od zajęć dydaktycznych zaplanowane 4-5 stycznia 2021 r.* zostaną przesunięte na inny termin. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dotyczącej nowego terminu, informacja zostanie niezwłocznie przekazana rodzicom.