Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 2021/2022

 

 
14 PAŹDZIERNIKA 2021 R. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 15 PAŹDZERNIKA  2021 R.  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 12 LISTOPADA 2021 R.  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 23-31 GRUDNIA 2021 R.  PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 7 STYCZNIA 2022 R.  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 17-30 STYCZNIA 2022 R.  FERIE ZIMOWE
 14-19 KWIETNIA 2022 R.   PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 2 MAJA 2022 R.  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
24 - 26 MAJA 2022 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
17 CZERWCA 2022 R.  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH