Działalność wolontariatu

WOLONTARIAT SP3

 

Wrzesień 2020 – Czerwiec 2021

- przez cały rok szkolny 2020/2021 zbieramy plastikowe nakrętki, które są przekazywane na rzecz Wojciecha Adamczyka, ucznia naszej szkoły; pieniądze ze sprzedaży nakrętek przeznaczone zostaną na rehabilitację chłopca; we współpracy z firmą ARCAN – wykonane zostały plakaty z informacją o uczniu.

Listopad 2020

- pozyskaliśmy od Firmy Hydro przenośny zestaw pierwszej pomocy oraz przenośny, dziewięciolitrowy plecak/termos do napojów zimnych i gorących.

Styczeń 2021

- 31 stycznia 2021 r. wzięliśmy udział w 29. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pomagaliśmy w organizacji stoiska ze sprzedażą ciast oraz kartek okolicznościowych.

Luty 2021 – Czerwiec 2021

- samopomoc koleżeńska - kształtowanie u uczniów poczucia odpowiedzialności oraz zaangażowania do aktywnej pracy na rzecz innych, naszym priorytetem  w drugim semestrze roku szkolnego 2020/2021 jest pomaganie koleżankom  i kolegom, którzy mają trudności z opanowaniem materiału szkolnego.