SPOTKANIA Z RODZICAMI

 
TERMINY SPOTKAŃ 
 
TEMATYKA
 16 września 2019 r.
Zebranie organizacyjne 
 4 listopada 2019 r. 
Zebranie z Rodzicami 
 16 grudnia 2019 r. 
Zebranie informacyjne - powiadomienie o ocenach niedostatecznych 
 10 luty 2020  r.

Wywiadówka 

 30 marca 2020 r. 

Zebranie z Rodzicami 

18 maja 2020  r.      
Zebranie informacyjne - powiadomienie o ocenach niedostatecznych