SZKOŁA 2020/2021

OGŁOSZENIA

Pliki do pobrania

SAMORZĄD

RODO

RADA RODZICÓW

Wolontariat SP3

CZYTAJ WIĘCEJ >> BROSZURA I LIST WKO DO RODZICÓW 

PROCEDURY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W TRZCIANCE (AKTUALIZACJA 17.05.2021 R.)  


 

 

 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NSP 2021

W dniu 1 kwietnia 2021 r.w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

CZYTAJ DALEJ >>REKRUTACJA UZUPENIAJĄCA

Na podstawie art. 157 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378 z późn. zmianami) oraz zgodnie z Zarządzeniem
Nr 27/21 Burmistrza Trzcianki z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do gminnych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez gminę Trzcianka, na rok szkolny 2021/2022 Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Trzciance informuje, iż termin postępowania uzupełniającego do klas pierwszych potrwa od 06.04.2021 do 16.04.2021 roku.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów – dostępne do pobrania w zakładce ogłoszenia   i przesłanie ich na maila szkoły sp3trzcianka@wp.pl.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  - WYNIKI . ZAOBACZ >>Szanowni Rodzice!

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt.1 w związku z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze zm., oraz na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nr 27/21 z dnia 22 stycznia 2021 r. a także w związku z podaną do publicznej wiadomości listą uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do I klasy, przypominamy o konieczności złożenia oświadczenia czyli potwierdzenia woli rodziców tych dzieci -dostępne  do pobrania  poniżej oraz przesłanie na adres sp3trzcianka@wp.pl do dnia 29.03.2021r.  POBIERZ  PLIK  Pobierz plik >>Lista uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2021/2022  Pobierz

Lista uczniów przyjętych do klasy I w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2021/2022 POBIERZ PLIK >>


 


 

 

„20 twarzy zdrowia i profilaktyki”

W grudniu 2020r. nasza szkoła wzięła udział w przedsięwzięciach związanych z realizacja zadań w ramach projektu organizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminę Trzcianka pod nazwą „20 twarzy zdrowia i profilaktyki”.Były to m.in. konkurs plastyczny dla uczniów klas I-IV, muzyczno-filmowy dla klas V-VIII, a także internetowy turniej szachowy, warsztaty z terapeutą panem Romanem Pomianowskimdla klas VII i VIII.

W ramach działań, odbyło się także spotkanie online z legendą polskiej reprezentacji piłki ręcznej Sławomirem Szmalem oraz fizjoterapeutą Łukaszem Adamczykiem.

„20 twarzy zdrowia i profilaktyki” to projekt, mający na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia.

Dziękuję nauczycielom oraz uczniom, którzy włączyli się we wspomniane działania.

ZOBACZ FILM >>

Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty

Uczniowie naszej szkoły, którzy w ubiegłym  roku szkolnym tworzyli Klasę Akademicką pod opieką pani Karoliny Hrynkiewicz oraz pani Agnieszki Łotyszonek, jako jedni z wielu  szkół zajęli  I miejsca w konkursie na najlepszy projekt uczniowski "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020". Młodzież została nagrodzona za pracę nad projektem pt. "Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty". Gratulujemy !!! Jesteśmy z Was dumni !!!

Czytaj więcej...

O BEZPIECZEŃSTWIE W „SIECI” I NIE TYLKO – PRELEKCJA Z POLICJANTKĄ


Asystent ds. prewencji kryminalnej nieletnich i patologii z Komisariatu Policji w Trzciance, starszy sierżant Agata Derezińska w ostatnim czasie przeprowadziła cykl prelekcji na rzecz profilaktyki nieletnich.

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Emocja” – moduł II „Wyobraźnia”.


Zgodnie z planem, klasa 2a zakończyła realizację drugiego modułu projektu „Emocja”. Został on zrealizowany zarówno stacjonarnie jak i online. Celem podjętych działań było pobudzenie wyobraźni twórczej, współdziałanie w grupie oraz uświadomienie faktu, że wyobraźnię można traktować jako możliwość do osiągania celów.

Czytaj więcej...

Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów

Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów

OGŁOSZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance

z dnia 4 listopada 2020 r.

Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) oraz § 24a Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( z późn. zmianami) w związku z zagrożeniem spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance, w okresie od 5 listopada  2020 r. do 4 grudnia 2020r., zawieszam bezpośrednią obsługę interesantów.

Czytaj więcej...

Świąteczna kartka

W okresie przedświątecznym w naszej szkole powstała akcja „kartka świąteczna” dzieci z II i III zespołu edukacyjno-terapeutycznego na zajęciach z z orientacji przestrzennej i poruszania się własnoręcznie wykonały 12 kartek świątecznych, które następnie zostały wysłane do placówek, które wyraziły chęć wymiany.

Czytaj więcej...

Klasowe Mikołajki w 2a

Dnia 4 grudnia, klasa 2a obchodziła klasowe Mikołajki. Była to okazja do wspólnego świętowania i bliższego zapoznania z postacią świętego Mikołaja – dawnego biskupa z Myry oraz żyjącego w naszych czasach Mikołaja z Laponii.  Szkolnym zwyczajem, uczniowie ubrani w czerwone czapki mikołajowe oraz  w dobrych humorach, opowiadali o zwyczajach związanych z tym wyjątkowym dniem.

Czytaj więcej...

Pierwsza pomoc przedmedyczna - szkolenie dla klas drugich

Z inicjatywy szkolnego koła PCK, w listopadzie odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy skierowane do klas drugich. Początkowo planowane jako stacjonarne, w związku z sytuacją epidemiologiczną, odbyło się w formie zdalnej. Dzieci dowiedziały się co robić w przypadku zadławienia, oparzenia oraz jak postępować, gdy ktoś w ich otoczeniu ulegnie wypadkowi, bądź straci przytomność. Przy okazji uczniowie zostali zapoznani z pracą ratownika i dyspozytora medycznego. Przypomnieli sobie numery alarmowe oraz poznali przeznaczenie defibrylatora. Szczególną uwagę zwrócono na zasady prawidłowego wzywania pomocy. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z pytaniami quizu, który był zwieńczeniem każdego omawianego obszaru pomocy. Najważniejsze jest to, aby nie bać się uczyć i udzielać pierwszej pomocy, bo wiedza zdobyta w tej dziedzinie, może uratować komuś życie.

Cała Polska Czyta Dzieciom

W dniu 4 grudnia odbyło sięspotkanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Czytaj więcej...

Wypożyczanie książek w bibliotece szkolnej dla klas I-VIII podczas nauczania zdalnego

 1. Czytelnik ( uczeń lub rodzic) zamawia książkę poprzez:
  - email nauczyciela bibliotekarza : aldona@trzcianka.onmicrosoft.com
   - formularz  znajdujący się na stronie biblioteki
  -  dziennik elektroniczny
 1. Zamawiać książki można przez cały tydzień.
 2. Zamówione książki odbieramy :

     - w poniedziałki od godziny 8.30 do godziny 13.30

    -  wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 8.00 do godziny 13.00

 1. W tych dniach i godzinach wypożyczamy i zwracamy książki.
 2. Wypożyczający otrzymują informację zwrotną na wysłanego emaila, dziennik bądź formularz biblioteki o dostępności książek
 3. Osoba, która wypożycza książkę ( uczeń lub rodzic) wchodzi do biblioteki pojedynczo i zachowuje reżim sanitarny ( maseczka na twarzy)

                                                            Bibliotekarz

BIP

Wyniki konkursów

NASZE FILMY

Wczesne wspomaganie rozwoju

Szukaj

Udział w projektach

CYFROWA SZKOŁA

ŚWIETLICA

Dla nauczyciela